Lõikamine

Lõikamine ja õmblemine

 

Meie suurepäraste oskustega juurdelõikajate meeskonnad teevad tihedat koostööd nii disaini- ja kvaliteedikontrolliosakondadega kui ka klientidega, et täita kõiki nõudmisi ja tehnilisi tingimusi ning pidada kinni kõige kõrgematest standarditest – alates esimesest lõikest kuni tootmise ja sortimiseni.

Meeskonnale on suureks abiks uusim Gerberi komplekstehnoloogia. Accumark 200 süsteem hõlbustab tootearendust alates modelleerimisest ja lõpetades tootmisega.

Meie lõiketsehh on sisustatud uusima automaatse laotusseadmega ja õhkpadjale toetuva konveierlauaga, mis võimaldab toota rohkem kui 25 000 tooteühikut kuus.

Õmblustsehhis on olemas täiskomplekt masinaid, lisaks neile ka pressimis-, pakke- ja töötlemisseadmed. Tsehh vastab kõige rangematele standarditele.

Teeme väga tihedat koostööd kõigi kontserni rõivatööstustehastega ja oleme kõikides valdkondades seadnud eesmärgiks pideva kvaliteedi parandamise ja tehnoloogia täiustamise.

Lõplik kontroll viiakse läbi pakkimisetapis, kus tehase kvaliteedikontrolör viib enne kaupade kliendile saatmist läbi kvaliteedile vastavuse (AQL – accepted quality level) kontrolli.

Oleme oma tehases valmis ka kliendi kvaliteedikontrolle tootmisprotsessi igas etapis vastu võtma.