Sertifikaadid


AS Qualitex tunneb uhkust ÖKO-TEX märgise üle. See sümbol näitab, et kangad ja rõivaesemed on ökoloogiliselt kasulikud ja meie toodete keskkonnamõju on tootmise, kasutamise ja nendest vabanemise tsükli jooksul madal. Qualitex on esimene ettevõtte piirkonnas, kes sai IVNi sertifikaadi mahepuuvillast toodetud kangaste viimistlemiseks keskkonnasõbralike värvainete ja keemiliste ainetega. Qualitexile on väljastatud ISO 9001: 2000 (kvaliteedijuhtimise süsteemi) ja ISO 14001: 2004 (keskkonnajuhtimise süsteemi) sertifikaadid.

Meie kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika on alljärgnev:

 • Me oleme huvitatud pikaajalisest ja stabiilsest tootmisest.
 • Lisaks kliendi rahulolule, oleme huvitatud ka lõppkasutaja rahulolust.
 • Me proovime olla paindlikud ja vastutulelikud kliendi soovidele ja vajadustlel (muutuste suhtes), aga me ei luba võimatut.
 • Me hoolitseme, et meie töötajad oleksid teadlikud kvaliteedist ja keskkonnast ja vastutaksid oma töö tulemuste ning firma hea nime eest.
 • Me parendame oma tegevusi kvaliteedi ja keskkonna alal.
 • Me parendame koostööd all-hankijatega ja kui on vajalik asendame neid kindlama ja sobivama partneri vastu.
 • Me tagame, et meie juhtimissüsteem vastab seadustest tulenevatele nõuetele.
 • Me töötame keskkonna sõbralikult, resursse säästvalt ja väldime keskkonna reostust. Seepärast me proovime otseselt või läbi müügi kasutada tootmisülejääke niipalju kui võimalik. Ülejäänu me anname ümbertöötlemiseks prügimäele või teistele ümbertöötlus firmadele.

Eelneva poliitika saaks kokkuvõtta alljärgnevalt.

Kvaliteedipoliitika

Qualitexi kohustused klientide ees: Kiire reageering ja tagatud kvaliteet.

 


Keskkonnapoliitika

Kõik töötajad on püsivalt kaasatud parendama keskkonna tingimusi, saastamise vältimise, loodusressursside ökonoomse kasutamise ja parema töökeskkonna loomise kaudu.

 

Kvaliteedialased eesmärgid

 • Tarnida klientidele kokkulepitud ajal kokkulepitud kvaliteeditasemega kaupu.
 • Täiustada pidevalt kvaliteeti vastavalt klientide ootustele.
 • Arendada välja uusi tooteid, arvestades muutusi klientide nõudmistes.

Keskkonnaalased eesmärgid

 • Süsteemi pidev täiustamine üldiste keskkonnaalaste tulemuste parandamiseks vastavalt keskkonnapoliitikale.
 • Keskkonnajuhtimisprogrammi raames väljatöötatud keskkonnaalaste eesmärkide pidev silmaspidamine.
 • Qualitexi tegevusega seotud keskkonnaaspektide uurimine.
 • Protsesside kontroll kokkulepitud keskkonnapoliitika elluviimiseks.
 • Õigusaktides kehtestatud ja muude nõuete täitmine.
 • Personali koolitus.
 • Keskkonnaküsimuste läbipaistev esitamine avalikkusele ja töötajatele.
 • Tõhus valmisolek keskkonnaküsimuste lahendamiseks.
 • Tõhus reageerimine keskkonnaalastele sündmustele.